Φορτώνει…

Η εταιρεία kNn Consulting, δημιουργήθηκε με το όραμα να προσφέρει στους πελάτες της ένα ευρύτατο και ολοκληρωμένο φάσμα αξιόπιστων επιχειρηματικών λύσεων, ώστε να καλύπτει κάθε ανάγκη τους, για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της θέσης τους και την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Το σημερινό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις αλλά και γενικότερα, εξελίσσεται συνεχώς. Οι συνθήκες και οι παράμετροι που το επηρεάζουν αλλάζουν πολύ συχνά και γρήγορα, το κανονιστικό πλαίσιο γίνεται αυστηρότερο, οι καινοτομίες στην ανάπτυξη της τεχνολογίας επιδρούν σε όλα τα στάδια της επιχειρηματικής δραστηριότητας και η διαχείριση και ανάπτυξη των στελεχών είναι πλέον κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία και την ανάπτυξη.

kNn Consulting στελεχώνεται από έμπειρους συμβούλους και μελετητές με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική ευσυνειδησία. Η επιστημονική κατάρτισή τους, καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα οικονομικών υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά:

  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Στρατηγικός Προγραμματισμός Επιχειρήσεων – Προϋπολογισμός
  • Κατάρτιση και Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
  • Σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών
  • Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Εταιρειών – Αποτιμήσεις
  • Σύνταξη Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plan)

Επιπλέον, διατηρούμε δίκτυο εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών μας.

Η φιλοσοφία μας συνοψίζεται στη δέσμευση για παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης, πάντα γρήγορα και αποτελεσματικά. Η ικανοποίησή μας έρχεται από την κατανόηση των προβλημάτων σας και την επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων στην επιχείρησή σας με την εφαρμογή των κατάλληλων λύσεων.

Αξιοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία, η kNn Consulting αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διεύθυνση

Διεύθυνση:

Ανδρέα Κάλβου 3, Νέα Ιωνία, 14231

Τηλέφωνο:
Ιστός:
Επικοινωνήστε με την επιχείρηση