Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

Διεύθυνση

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Ηρακλείου 265, Νέα Ιωνία, 14231

Τηλέφωνο: