Φορτώνει…

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ
Στο εκπαιδευτικό σύμπαν η εξέλιξη είναι διαρκής & ενίοτε αλματώδης. Το όραμά μας δεν είναι απλώς να ακολουθούμε την εξέλιξη, αλλά να την οδηγούμε. Αυτός είναι και ο λόγος που αναπτύσσουμε δικά μας προγράμματα στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης εκπαίδευσης.

ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΑΣ:

COMPUTER HOUR
Συνδυαστικό πρόγραμμα με αφενός τη χρήση ειδικού λογισμικού συνδεδεμένου με το αναλυτικό πρόγραμμα και αφετέρου την χρήση προηγμένων τεχνικών & μεθοδολογιών διδασκαλίας της γλώσσας ως μητρικής για κάθε μαθησιακό τύπο στηριγμένες σε βιβλία της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

SUPPORT
Υπηρεσία που στηρίζει σπουδαστές των ξένων γλωσσών όλου του εύρους των μαθησιακών δυσκολιών, για κάθε μαθησιακό τύπο με εξατομικευμένο πρόγραμμα και πολυαισθητηριακή μεθοδολογία.

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Κέντρο μελέτης στην ξένη γλώσσα για την ενίσχυση των σπουδαστών υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτικών με απώτερο στόχο την ανεξαρτητοποίηση στη μελέτη και ως εκ τούτου επίγνωση του αντικειμένου.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
Θεσμοθετημένες ενέργειες εξετάσεων σε πραγματικές συνθήκες για τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας όλων των γλωσσών σε σταθερό χρονοδιάγραμμα ετήσιας βάσης.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ PROJECTS
Θεματικά εκπαιδευτικά projects σε ομαδικό επίπεδο για τη ρεαλιστική χρήση και την πολιτιστική προσέγγιση της γλώσσας.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΟΝΕΩΝ
Υποστήριξη γονέων & κηδεμόνων στην ξένη γλώσσα με στόχο την αποτελεσματικότερη εποπτεία της προόδου των παιδιών τους.

Διεύθυνση

Διεύθυνση:

Πλατεία Τσαλδάρη & Αλεξανδρέττας , Περισσός, 14233

Τηλέφωνο:
Επικοινωνήστε με την επιχείρηση