Φορτώνει…

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Αστικό Δίκαιο

 • Τροχαία ατυχήματα
 • Οικογενειακές διαφορές (διαζύγια, επιμέλεια τέκνων, διατροφές)
 • Μισθώσεις (επαγγελματικές & κατοικιών)
 • Εργατικές διαφορές
 • Ακίνητα, κτηματολόγιο, έλεγχοι τίτλων
 • Κληρονομικές διαφορές
 • Διαφορές συνιδιοκτητών (διαχείριση, κοινόχρηστα κλπ)
 • Σωματεία – Ιδρύματα

Eμπορικό Δίκαιο

 • Σύσταση εταιρειών, λύση, συγχώνευση εταιρειών κλπ
 • Εμπορικές διαφορές
 • Πνευματική ιδιοκτησία, σήματα

Εταιρείες
Ποινικό Δίκαιο
Διοικητικό

 • Κλείσιμο

  Μας βρίσκετε και στην Ασκληπιού 14, Αθήνα (1ος όροφος)

Διεύθυνση

Διεύθυνση:

Τσουρουκτσόγλου 3-5 & Μεσολογγίου, Ν. Ιωνία, 14231

Επικοινωνήστε με την επιχείρηση